Antisosyal Kişilik Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?
psikoloji | 2 years ago | paylaş: | 217 | Eylül

Kişinin empati yoksunu olması, çevresindeki kişilere değer vermemesi ve diğer insanların tamamını küçümsemesi; antisosyal kişilik bozukluğu belirtileri olabilir. Benzer şekilde kişi, yaptığı hiçbir şeyden suçluluk duymaz ve diğer insanların hakkını ihlal etme durumundadırlar. 

Antisosyal kişilik bozukluğu belirtileri genel anlamda şu şekilde sıralanabilir:

 • Diğer bireylerin haklarını ihlal etme dürtüsü mevcuttur. Duygusal, cinsel, fiziksel, maddi her hakkın ihlal edilmesi olasıdır.
 • Çabuk sinirlenme davranışı görülür. 
 • 15 yaşından itibaren şiddete yatkınlık görülür. 
 • Hayvanlara zarar verme davranışı görülebilir. 
 • Yalan söyleme davranışı sıklıkla görülür.
 • Empatide eksiklik gözlemlenir. 
 • Alkol ve madde kullanımı görülebilir.
 • Korku yoksunluğu gözlemlenir. 
 • Çocuk yaştan itibaren sosyal ilişkilerde bozulmalar görülür.
 • Aile içi iletişimde eksiklik olabilir. 
 • Kişinin kendisine yüklediği değer çok yüksektir.
 • İntihar düşünceleri ve girişimleri görülebilir. 
 • Suç işlemeye yatkınlık mevcuttur.

Kişilerin yaşadığı antisosyal kişilik bozukluğu, dürtülerin öne çıktığı ve diğer bireylerin haklarının yok sayıldığı bir bozukluktur. Genel anlamda sosyal ilişkiler bakımından zayıf olan bu kişiler, hem sosyal anlamda hem de bireysel anlamda pek çok sorun yaşayabilirler. Genellikle 40 yaşından sonra belirtileri azalır ve kişinin saldırgan tavırları ortadan kalkar ancak yine de15 yaşından itibaren kişinin antisosyal kişilik bozukluğu belirtileri göstermesi, onun suçluluğa yatkın olması anlamına gelebilir. 

yorum yaz
psikoloji kategorisi