Beş Hececiler Genel Özellikleri

Beş Hececiler Genel Özellikleri
edebiyat | 2 years ago | paylaş: | 347 | İrem

Beş Hececiler, Hecenin Beş Şairi ismi ile nam salmış olan bir sanatçı topluluğudur. Bahsi geçen bu önemli topluluk, ağırlıklı bir şekilde Milli Edebiyat akımından etkilenmiştir. Şiirlerinde ise her daim hece ölçüsünü kullanmaları ile dikkat çektiler.

  • Mısra kümeleri içerisinde dörtlük kuralına bağlı kalmayarak her daim yeni biçimler aramışlardır. Yeniliğe ayak uydurma gayesi gütmüşlerdir.
  • Şiirde özentiden uzak, sade bir anlayış yolundan gitmeyi benimsediler. 
  • Süsten hep uzak durdular. 
  • Beş Hececiler şiir yazmaya Milli Mücadele ve Birinci Dünya Savaşı dönemlerinde başlamıştır.
  • Şiirde aruz veznini kullandıktan sonra heceye dönüş yaptılar.
  • Beş Hececiler şiir eserlerinde yurdun güzelliklerinden, memleket sevgisinden, yiğitlik ve kahramanlıklarından söz etmiştir.
  • Serbest müstezatı hece vezni ile harmanlamayı uzun süre boyunca denediler.
  • Bu edebi topluluğun şiirlerinde ölüm, hüzün ve aşk gibi konular da kendine yer bulmuştur. Fakat bu konular hiçbir zaman ağırlıklı bir biçimde işlenmemiştir.
  • Beş Hececiler nesir tümcelerini şiire aktarıp düzyazıdaki sözleri şiirlere de yansıtmış oldular. En önemli özellikleri her zaman bu olmuştur.
yorum yaz