Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Genel Özellikleri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Genel Özellikleri
edebiyat | 1 year ago | paylaş: | 220 | İrem

Cumhuriyet’in ilan edilmesinden sonraki süreçte Türk Edebiyatı, çağdaş görüşler doğrultusunda başarılı bir biçimde geliştirilmiştir.

  • Cumhuriyet’in ilk senelerinde Beş Hececiler adıyla da bilinen bu topluluk, en harika dönemlerini baştaki kısımlarda yaşamıştır.
  • Yine takip eden senelerde Kurtuluş Savaşı’nın da etki etmesi ile beraber edebiyatta genel manada Anadolu yönüne eğilim başlamıştır.
  • Bu dönem itibarı ile yazı ve konuşma dili arasında yer alan fark yok olmuştur. Dil içerisinde yer alan sadeleşme çabaları ise devam etmiştir.
  • Türk Edebiyatı, Cumhuriyet Dönemi’nde toplumcu bir karaktere bürünerek gerçekçi eserlerin ortaya konulmasına ön ayak olmuştur.
  • Hece ölçüsü, bu dönemden itibaren aruz ölçüsünün yerine geçmiştir.
  • Şiirlerde her daim günlük konuşma dili esas alınmıştır.
  • Şiir, Cumhuriyet Dönemi’nde biçimsel olarak daha serbest bir hal almıştır. 
  • Hikaye, şiir, tiyatro ve roman gibi edebi türlerde birçok gelişme yaşanmıştır. 
  • Bu dönemde kendini gösteren Yedi Meşaleciler Topluluğu, Beş Hececiler’i sık sık eleştirmiştir. Çünkü Yedi Meşaleciler’e göre Beş Hececiler her daim memleket temasını işlemiş, diğer önemli konuları ise boş vermiştir. 
yorum yaz