Fecr-i Ati Edebiyatı Genel Özellikleri

Fecr-i Ati Edebiyatı Genel Özellikleri
edebiyat | 1 year ago | paylaş: | 227 | İrem

Fecr-i Ati Edebiyatı, 24 Temmuz 1908 tarihinde ilan edilen İkinci Meşrutiyet sonrasındaki ülkeye gelen en hareketli edebiyat akımı olma özelliğine sahiptir.

  • Bu edebi akımla beraber her fikir serbest bir biçimde tartışılabilmeye başlanmıştır. Tabii bunda ülkenin genel durumunun etkisi öne çıkmıştır.
  • Bu edebi topluluğu kuran sanatçılar, Servet-i Fünun topluluğuna benzemesinin yanında onlardan daha ileri görüşlü bir ekip toplamaya çalışmıştır.
  • Fecr-i Ati sanatçıları Servet-i Fünun dergisini kendi ürettikleri eserleri yayınlayabilecekleri bir yayın organı olarak görmüş, edebiyat konusunda gerçekleştirmek istediklerini bir bildiri ile topluma yaymışlardır.
  • Bahsi geçen bu özel bildiride yeni fikirlerin hangi özelliklere sahip olduğuna dair detaylar yer almamaktadır. 
  • Sanatın her daim muhterem ve şahsi olduğu görüşünü savundular ve bu yolda ilerlediler.
  • Çok sık tenkit yazısı yazarak birçok sanatçıyla aralarını bozmuşlardır. Aslında bu nedenden ötürü de fazla ilerleme kaydedemedikleri söylenebilir.
  • Bu topluluğun muhabir azası Ali Canip Yöntem olmuştu. Buna karşın Fecr-i Ati sanatçıları ile arasında her zaman gerginlikler yaşanmaya devam etmiştir. Hiçbir zaman da bütünlük sağlanamamış, erken dağılma gerçekleşmiştir.
yorum yaz