Feminizm Nedir?

Feminizm Nedir?
felsefe | 8 ay | paylaş: | 491 | Eylül

Özellikle de kadınlara karşı yapılan haksızlıkların giderilmesine yönelik şekilde çalışmalar yürüten bir düşünme tarzı olan feminizm, yalnızca bir teori değil aynı zamanda eylem alanı olarak da betimlenebilir. Aslında pek çok farklı alanda da çalışmalar yürüten feminizm, özellikle cinsiyetçilik ile karşı karşıya gelmesi ile tanınır. O dönemde henüz bir adı olmasa dahi Antik Yunan’da dahi savunulan feminizm, milattan öncesinde bile kadınlara karşı yapılan haksız zulümlerin ve eşitsizliklerin ortadan kaldırılması adına savaşmıştır.

Kadının toplumsal konumunu, yapması ve yapmaması gerekenleri, nasıl davranması gerektiğini ve kadına dair pek çok durumu açık şekilde dile getirdiği bilinen ilk yazılı kanun; Hammurabi Yasaları’dır. Kadınlar cinsel anlamda sınırlandırılır, kadınların konuşması ve gülmesi kısıtlanır, ekonomik anlamdaki özgürlük ellerinden alınır. Tarıma geçiş ile başlayan bu serüven, Enheduanna’nın milattan önceki dönemlerde adı olmayan feminizmi bir çeşit savunması ile kendini ortaya koyar.

Tarıma geçiş, işlenemeyen ve kutsal görülen doğanın üzerinde hakimiyet kurulması anlamına gelir. Kadın da tarıma geçiş dönemine kadar kutsal ve hakimiyet kurulamaz olarak görülür. Oysa tarımın başlaması, kadınların da aynı şekilde hakimiyet altına alınabilmesi anlamında anlaşılır ve Asurlar gibi eski medeniyetlerin dahi kadını değersiz görmesi bu dönemde başlar. 

Feminizm tam da bu noktada kadınların erkekler kadar değerli olduğunu, onlardan daha az ya da çok hakka sahip olmaması gerektiğini savunur. Orijinal feminizmin köklerinde hümanist bir bakış yatar. Kadınların da iş gücüne katkıda bulunabilmesi, onların da istedikleri zaman gülüp konuşmasının mümkün olduğu ve cinsel hayatlarının ya da gündelik yaşamlarının kısıtlanmaması gerektiği feminist geleneklerce savunulmaktadır. İlerleyen yıllar içerisinde ise farklı feminist gelenekler kendini ortaya koymuştur ve daha radikal bakış açıları gelişerek kadınların üstün olduğu görüşünü de yaygın hale getirmiştir. Oysa antik dönemden beri süregelen feminist görüş, kadınların da erkekler kadar eşit şekilde değerlendirilmeyi ve haklarına sahip olmasını temele alan son derece hümanistik bir bakış açısını savunmaktadır. Zamanla eşcinsellerin, trans bireylerin ve çocukların da kapsandığı bu alan; herkesin eşit siyasal ve toplumsal hakları olması için oluşturulmuş bir eşitlikçi düşüncedir. 

yorum yaz
derya acar 278 gün 14 saat 46 dakika önce eklendi

çok güzel bir açıklama olmuş lgbt hakkinda da bilgilendirme cok iyi olurdu 😊

felsefe kategorisi