Gestalt İlkeleri Nelerdir?

Gestalt İlkeleri Nelerdir?
psikoloji | 11 months ago | paylaş: | 136 | Eylül

Altı temel ilkeden meydana gelen Gestalt İlkeleri, bütünü inceleme ve algılama üzerine kurulu bir psikolojik ilkeler bütünüdür. Gestalt ekolüne göre bütün, kendisini oluşturan parçalardan farklıdır. Bir bütünü oluşturan parçalar tek tek onu betimleyemez ancak her bir parça bir araya geldiği zaman bütünleme mümkün olabilir. 

Gestalt İlkeleri şunlardır:

  1. Yakınlık İlkesi: Yakın olan nesneleri birlikte algılama eğilimidir.
  2. Süreklilik İlkesi: Aynı yönde ilerleyen uyarıcılar birbiri ile ilişkili olarak algılanır.
  3. Benzerlik İlkesi: Şekil, renk, doku ve benzeri özellikler bakımından birbirine benzeyen nesneler bir grup olarak algılanır.
  4. Bütünleme İlkesi: Tamamlanmamış şekilleri bir bütün şekilde algılama eğilimidir. 
  5. Basitlik İlkesi: Bir şekil karmaşık şekilde algılanma olanağına sahip olsa da daha basit düzeyde algılanır.
  6. Şekil – Zemin İlkesi: Normalde beynin genel eğilimi, zeminin üzerinde yer alan şekli algılama üzerinedir. Bazı durumlarda ise şekil ve zemin yer değiştirdiğinde odaklanılan alan şekil ve arka planda kalan alan ise zemin olarak algılanır. 

Bu birbirinden farklı ilkeler, algı ve bütüncül algılama üzerine kuruludur. Bir bütünü oluşturan parçaların tek tek incelenmesi ve bütüne ulaşmaya çalışılması, bütünün anlamını yitirmesine neden olmaktadır. Bu ekol de altı farklı temel ilkesi ile bütüncül görüşünü savunmaktadır. 

yorum yaz
psikoloji kategorisi