Homofobi Nedir?

Homofobi Nedir?
psikoloji | 10 months ago | paylaş: | 118 | Eylül

Eşcinsellere ya da eşcinselliğe karşı genel bir önyargı besleyen kişiler genellikle homofobiye sahiptir. Örneğin eşcinsel erkeklerin eşcinsel olmayan erkeklerden daha hassas ve daha güçsüz olduğu görüşü bir önyargıdır. Bu tip önyargılar da genellikle homofobi sahibi olan kişilerde görülmektedir. Kimi zaman önyargılara ek olarak korku da görülebilir. Örneğin eşcinsel kişilerden bir zarar gelebileceği düşüncesi, homofobik bir yaklaşımdır ve genel bir korkuyu ifade eder. Eşcinsellere karşı korku, hoşnutsuzluk, önyargı ve nefret duyulması durumu; homofobiyi ifade etmektedir. 

Homofobi sahibi olan kişiler kimi zaman eşcinsellere karşı saldırgan davranışlar gösterebilirler. Örneğin dışarıda eşcinsel bir birey gören homofobi sahibi kişiler, eşcinsellere saldırıp sözlü ve fiziksel şiddette bulunabilirler. Genellikle duyulan korku ve nefret sebebiyle farklı tipte şiddet türlerinin uygulanması da olasıdır. 

Homofobiye sahip olan kişiler, genellikle cinsiyet rollerini yerine getirememekten korkarlar ve eşcinsel kişilerin cinsiyet rollerini yerine getiremediğini düşünerek bu kişilere karşı da bir nefret duymaları olasıdır. Genellikle toplumsal cinsiyet rollerinin çok baskın olduğu alanlarda görülen bu fobi, kişinin önyargılarından ve sahip olduğu düşüncelerden meydana gelebilmektedir. 

yorum yaz
psikoloji kategorisi