Howard Gardner'ın Çoklu Zeka Kuramı

Howard Gardner'ın Çoklu Zeka Kuramı
psikoloji | 11 months ago | paylaş: | 176 | Meltem

Howard Gardner sekiz zeka türünden bahseder:
Sözel – Dilbilimsel Zeka
Bu zeka türü baskın olan bireyler:
Sözcüklerin telaffuz ve vurgusuna duyarlıdır. Kelime oyunları sever. Kitaplarla iç içedir. İyi iletişim kurar.Yazmaktan hoşlanır. İyi bir hafızası vardır.
Hangi Meslek: Avukat, Politikacı, Gazeteci, Şair, Komedyen, Yazar, Öğretmen…
Mantıksal – Matematiksel Zeka
Bu zeka türü baskın olan bireyler:
Zihinden işlemleri kolayca yapar.Güçlü bir muhakemesi vardır. Soyut ve kavramsal düşünebilir. Sebep – sonuç ilişkilerini kolay kavrar. Bilgiler arasında bağlantı kurar. Matematik oyunlarından zevk alır.
Hangi Meslek: Yargıç, Mühendis, Muhasebeci, Bilgisayar Programcısı, Ekonomist, Matematikçi, İstatistikçi…
Görsel – Uzamsal Zeka
Bu zeka türü baskın olan bireyler:
Harita, tablo ve diyagramları kolay okur. Yaşına oranla daha iyi şekil çizer. Resimlerden daha fazla öğrenir. Kitap ve defterlerini çizer. Arkadaşlarına oranla daha fazla hayal kurar.
Hangi Meslek: Harita Mühendisi, Mimar, Karikatürist, Heykeltıraş, Dekoratör, Fotoğraf Sanatçısı, Tasarımcı…
Müziksel - Ritmik Zeka
Bu zeka türü baskın olan bireyler:
Güzel şarkı söyler, müzik aleti çalar. Müzik dinleyerek çalışmayı sever. Ritmik konuşur ya da hareket eder. Seslere karşı duyarlıdır. Farkında olmadan duyarlıdır. Çevresel gürültülere duyarlıdır. 
Hangi Meslek: Orkestra Şefi, Dansçı, Müzik Öğretmeni, Besteci, Müzisyen…
Bedensel – Kinestetik Zeka
Bu zeka türü baskın olan bireyler:
Duygularını vücut dili ile ifade eder. Nesneleri parçalayıp bütünleştirmeyi sever. Küçük kas gelişimi mükemmeldir. Sporla uğraşır, bedenini tümüyle iyi kullanabilir. Zihin ve beden arasında güçlü bir bağ kurar. 
Hangi Meslek: Cerrah, Aktör/Aktris, Sporcu, İllüzyonist, Teknisyen, Pandomim Sanatçısı, Balerin-Balet…
Sosyal – Bireylerarası Zeka
Bu zeka türü baskın olan bireyler:
Sosyal ilişki kurmaktan hoşlanır. Doğal bir lider olarak görünür. Problemi olan arkadaşlarına öğütler verir. Grupla işbirliği içinde çalışır. Empati kurar, sinerji oluşturur.
Hangi Meslek: Sosyal Hizmetler Uzmanı, Öğretmen, Lider, Psikolog, Rehber Uzmanı, Pazarlamacı, Politikacı…
İçsel - Öze dönük Zeka
Bu zeka türü baskın olan bireyler:
Bağımsızlık duygusu güçlüdür. Güçlü ve zayıf yönlerini tanır. Gerçekçi amaçlar oluşturur. Öz saygısı yüksektir. Yüksek düzeyli düşünme becerilerine sahiptir.
Hangi Meslek: Psikolog, Din Adamı, Araştırmacı, Şair, Yazar, Düşünür/Filozof…
Doğacı Zeka
Bu zeka türü baskın olan bireyler:
Doğaya karşı meraklıdır. Açık havada olmaktan hoşlanır. Bahçe işlerini sever. Canlılarla etkileşim kurmayı sever. Sağlıklı bir çevre oluşturma bilincine sahiptirler.
Hangi Meslek: Zoolog, Arkeolog, Jeolog, Biyolog, Çevre Bilimci, Çiftçi, Ziraat Mühendisi...

yorum yaz
psikoloji kategorisi