İkinci Yeniciler Genel Özellikleri

İkinci Yeniciler Genel Özellikleri
edebiyat | 11 months ago | paylaş: | 279 | İrem

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı içerisinde başlangıç tarihi net bir biçimde belli olmayan, hemen hemen 1954 ve 1980 seneleri arasında görülen edebi hareketlilik, İkinci Yeniciler hareketi olarak bilinmektedir.

 • Bu topluluk, daha çok şiir alanında çalışmalar yapmıştır.
 • Gerçeküstücülük sanat akımını benimsediler.
 • Anlama değil imgeye bağlı kaldılar.
 • Eserlerinin tamamında konuşma dilinden tamamen uzaklaşarak edebi sanatlara ağırlık verdiler.
 • Birinci Yeni döneminin tam aksine halk kültüründen bir hayli uzaklaştılar.
 • Asıl anlamı gizleyen bir tavır sergilediler. Kelimelerin çağrışımlarla derinlik kazandığı ve ancak o zaman kendini bulduğu fikrini sık sık savundular. 
 • Folklorun şiirde asla yer almaması gerektiğini düşünüyorlardı.
 • Şiirin her daim yeni yorumlara açık olması gerektiği fikrini yaymaya çalıştılar. 
 • Şiiri, öteki sanat türleri ile iç içe işlemek için çabaladılar.
 • Elit tabakanın isteklerine cevap veren bir edebi dil oluşturmak istediler. Bunda başarılı olup olmadıkları ise tam bir muamma olarak kaldı. 
 • Şiiri baskıcı devlet tutumundan uzaklaştırmayı temel bir görev olarak gördüler, eserlerinin büyük bir kısmını da bu fikir doğrultusunda kaleme aldılar.

 

yorum yaz