Katarsis Nedir?

Katarsis Nedir?
psikoloji | 1 year ago | paylaş: | 538 | Eylül

Yunancada “arınma” anlamında gelen katarsis, Poetika adlı eserde geçen bir sözcük olarak tragedyanın seyircileri bir nevi arındırması anlamında gelir. Tiyatro oyunlarında insan sahnede gösterilen pek çok duyguyu bir nevi kendi içinde yaşar ve kendi arzularından arınarak yanlış hareketleri yansıtma dürtüsünü geride bırakır. Örneğin tiyatro sahnesinde bir kavga ya da öldürülme sahnesi gösterilir. İnsanların bu sahneyi görmesi, onların kavgacı yanlarından arınmasına yardımcı olabilmektedir. 

Katarsis psikolojide duygusal boşalım anlamında gelen bir duygu ve arzu uzaklaşmasını anlatır. Günümüzde özellikle de televizyonlarda gösterilen şiddet sahnelerinin bir katarsis yarattığı düşünülmektedir. Katarsis görüşüne göre insanlar televizyonda yayınlanan kavga ve şiddet sahnelerini izleyerek kendi içlerinde var olan şiddet arzularını köreltmektedir. Bu görüş pek çok alanda oldukça yaygın olan bir duygusal boşalımı temele alır. Örneğin cinselliğin ayıplandığı toplumlarda cinsellik oldukça üstü kapalı olan bir konudur ve konuşulması bile uygunsuz görülebilir. Bu durumda cinselliğin ayıplandığı kültürlerde insanların tecavüz ve tacize yönelmesi, katarsis yaşayamamalarından kaynaklanıyor olabilir. Çünkü kişiler cinsel duygularını hiçbir alanda serbest bırakamazlar ve herhangi bir alanda cinsel duygularını konuşup dışa vuramazlar. Durum böyle olduğunda ise katarsis gerçekleşmediğinden dolayı cinselliğe yönelik duyguları kendini yoğun şekilde dışa vurarak uygunsuz biçimlerde görülebilmektedir. İşte bu sebeple de katarsisin farklı şekillerde ve farklı alanlarda olması belki de insanların pek çok arzusundan ve ilkel kabul edilen şiddet, cinsellik gibi dürtülerinden bir nebze uzaklaşması için yarar sağlayabilecektir.

yorum yaz
psikoloji kategorisi