Maviciler Topluluğu Genel Özellikleri

Maviciler Topluluğu Genel Özellikleri
edebiyat | 11 months ago | paylaş: | 289 | İrem

Maviciler topluluğu; Ahmet Oktay, Ferit Edgü, Yılmaz Gruda ve Attila İlhan gibi ünlü şairlerden oluşmaktadır. Maviciler, uzun bir süre boyunca 1940’lı senelerde gelişen yeni tür şiir anlayışına uyum sağlayan eserler verdiler.

 • Mavi adlı bir edebi derginin etrafında toplandıkları için adlarını Maviciler yaptılar.
 • Orhan Veli’ye, dolayısı ile de Garip akımına karşı geldiler.
 • Şiirin hiçbir zaman basit olmaması gerektiğini, her daim daim derin anlamlar taşımasının şart olduğunu savundular.
 • Söz sanatları ve şairane dil her zaman onlar için en iyi tercih olmuştur. Şiirde imajın öneminden de sık sık söz etmiştirler.
 • Divan şiirinin birçok özelliğinden faydalandılar.
 • Nazım Hikmet Ran’dan etkilenerek toplumsal gerçekçi şairlere yakın hissettiler.
 • Geleneklerini asla reddetmediler. Şiiri ise ideolojinin temel bir aracı haline getiren herkese karşı çıktılar.
 • Bireyin iç dünyasını yansıttılar.
 • Şiire coşkulu bir söylem getirerek fark yarattılar.
 • Şiirin hiçbir zaman tamamıyla açık olmayacağını savundular. Her zaman anlam kapalılığının olması gerektiği fikrini ifade ettiler.
 • Maviciler, İkinci Yeni’nin her zaman karşısında durmuş olmasıyla tanınır.
yorum yaz