Milli Edebiyat Dönemi Genel Özellikleri

Milli Edebiyat Dönemi Genel Özellikleri
edebiyat | 11 months ago | paylaş: | 243 | İrem

Milli Edebiyat döneminde her daim toplum için sanat anlayışı hakim olmuştur. Eserler de genel olarak halkın anlayabileceği bir dil ile kaleme alınmıştır.

 • Şiir türünde hece ölçüsü kullanılmıştır.
 • Şiir dili ise çoğunlukla İstanbul Türkçesi olmuştur.
 • Halk, şiiri benimsemiştir. Bunun nedeni ise hece ölçüsünün tamamen anlaşılır bir yapıda olmasıdır.
 • Milli tarih ve milli kültürle alakalı konular işlenmiştir.
 • İmgelere fazla başvurulmamıştır. Kullanıma açık olan imgeler ise herkesin anlayabileceği biçimde şekillendirilmiştir.
 • Türkçe diline, Türk dil bilgisinin hakim olması gerektiği görüşünün arkasında durulmuştur.
 • Zengin uyak türünün yanı sıra yarım uyak ağırlıklı eserler verilmiştir.
 • Duygu hiçbir zaman ön planda olmamıştır, çoğunlukla fikirler öne çıkmıştır.
 • Öğretici eserlerin büyük bir kısmı Milli Edebiyat dönemi yazarları tarafından yazılmıştır.
 • Mehmet Emin Yurdakul ve Ziya Gökalp gibi şairler bu dönemde daha çok bilinmeye ve tanınmaya başlanmıştır. Şiirleri milliyetçi bir yapıdadır; sade bir dile sahip olmalarıyla beraber hece ölçüsü ile şiir yazmışlardır.
 • Halk Edebiyatı geleneği bu döneme hakimdir.
 • Bu dönemde çıkan eserlerde öğretici bir hava vardır.
yorum yaz