Narsisizm Nedir?

Narsisizm Nedir?
psikoloji | 11 months ago | paylaş: | 92 | Eylül

Narsistlik, kişinin kendini beğenmesi ile yakından ilişkilidir. Antik Yunan’daki Narkissos kahramanından adını alan Narsisizm, Freud tarafından cinsel enerjinin egoya yani benliğe yönlendirilmesi olarak nitelendirilmiştir. Yani dışa vurulamayan cinsel enerji olan libido, kişinin kendisine yöneltilerek narsistlik formuna bürünür. 

Kişinin kendi özgüvenini ve özsaygısını sağlayabilmesi için yeteri dozda narsisizme sahip olması gerekir. Ancak eğer narsistik kişilik bozukluğu görülürse kişinin psikolojik bir bozukluk yaşadığını söylemek mümkün olabilir. Birey, yalnızca kendini fiziksel ve bilişsel anlamda beğenmekle kalmaz. Aynı zamanda kendini diğer tüm bireylerden daha üstün görebilir ve onlardan daha yetkin olduğunu düşünebilir. Örneğin narsistik bir kişi, kendi düşünce tarzını beğendiği için diğer tüm düşüncelere karşı kapalı olabilir.

Narsisizme sahip olan kişi, kendi yaptıklarının daima doğru olduğunu, kendisinin diğer herkesten üstün olduğunu düşünür ve dünya üzerinde en iyi şeylerin onda olmasını ister. İlgi görmek, iltifat almak, unvan ve bir ün sahibi olmak narsisizme sahip olan kişilerin hoşuna gider. Bu nedenle de farklı alanlarda isimlerinin anılmasını çok severler.

Yapılan çalışmalarda pek çok seri katilin narsistik kişilik bozukluğuna sahip olduğu görülmüştür. Kişiler genellikle kendi zekalarını öne çıkarmak için bu suçları işlemektedir ve polislerin onları yakalayamamasından zevk almaktadırlar çünkü zekaları sayesinde onlarca polisi atlattıklarını düşünürler. Benzer şekilde bir alanda çok iyi olarak anılmak da onların seri katil olarak devam etmesine bir destekleyici olur çünkü isimleri ünlenir, seri katil olarak çeşitli lakaplara sahip olurlar ve yakalanamadıkları için de hem zekaları hem de isimleriyle öne çıkarlar. İşte bu durum, narsisizmin en iyi şekilde kendini gösterdiği alandır.

yorum yaz
psikoloji kategorisi