Sanatta Kübizm Akımı Nedir?

Sanatta Kübizm Akımı Nedir?
sanat | 12 months ago | paylaş: | 147 | Fatma

Kübizm, Avrupa’da resim ve heykel çehresini tamamen değiştiren, müzik, edebiyat ve mimaride de benzer etkiler yaratan bir sanat hareketi idi. Modern sanat üzerinde en büyük etkiye sahip sanat hareketi olarak kabul edilmiştir.

Kübizm Sanat Hareketinin Tarihçesi

Kübizm hareketi Pablo Picasso ve George Braques tarafından yönetilirken, Albert Gleizes, Robert Delaunay, Fernand Leger ve diğerleri de bu harekete dahil oldu. 20. yüzyılın başında, hızla gelişen dünyaya tepki olarak başlayan en eski soyut sanat tarzıdır. 

Sanatçıların, belirli bir düzen izlediğine inanılan Batı sanatının yorgun geleneklerine yeni bir hayat verme girişimiydi. Kübistler, Rönesans'tan beri kural olan perspektif gibi tipik temsil biçimlerini sorguladılar. Bu, modern sanatın gerçekten devrimci bir tarzıydı ve terim, farklı zamanlarda, 1910'lar ve 1920'ler boyunca, yaklaşık olarak 1907-1920 yılları arasında Paris'te üretilen çok çeşitli sanat dallarını tanımlamak için kullanıldı. 

Kübist sanatçılar gerçekten yeni bir şeyler denemek istediler. Ve bunu yapmaktan da korkmadılar. Doğrusu, kübist sanat bazı insanlara gerçekten biraz garip ve tuhaf gelebilir, ancak bunun büyük fikirlerin ve modern hareketlerin gelişmesine yol açan yeni bir şeyi denemeye yönelik çok cesur bir girişim olduğunu anlamalıyız.

Kübizm Nedir?

Kübist sanat, temel olarak nesneleri tek bir perspektiften resmetmek yerine soyut bir şekilde analiz etmek, parçalamak ve yeniden bir araya getirmekle ilgilidir. Sanatçı konuyu daha geniş bir perspektiften tasvir etmek için nesneyi çeşitli bakış açılarından resmeder. Kübizm, adının geçtiği fikrin aksine, gerçek bir kavramı veya nesneyi küplere bölmekle ilgili değil, gerçekliğin geometrikleştirilmesidir. Bu sanat akımı, gerçeklikten ziyade, resimde görülmeyen ayrıntılara ve eklemelere atıfta bulunur.

yorum yaz