Teknoloji Psikolojiyi Olumsuz Etkileri Mi?

Teknoloji Psikolojiyi Olumsuz Etkileri Mi?
psikoloji | 2 years ago | paylaş: | 169 | Eylül

Günümüzde psikoloji, günlük hayattan ilişkilere kadar her alanı etkiler hale gelmiştir. İnsanların psikolojisi üzerinde de ciddi bir etkiye sahip olan teknoloji, özellikle de özsaygı ve özbeğeninin azalmasına neden olabilir. Kişi, sahip olmadığı lüks nedeniyle kendini daha düşük görebilir. 

Örneğin teknoloji, bizlere sahip olmadığımız pek çok ürünü gösterebilir. Asla alamayacağımız ayakkabıları, vitrinlerde bakmayacağımız elbiseleri, yaşayamayacağımız evleri veya gidemeyeceğimiz yerleri teknoloji sayesinde görmemiz olasıdır. Bu durumda insan kendisini bunlara sahip olanlardan daha düşük görebilir. 

Kişi aynı zamanda kendisini düşük görmekle kalmaz. Diğerlerinin davranışlarına ve tavırlarına bakarak kendisini farklı ve dışlanmış da hissedebilir. Örneğin çok arkadaşı olan kişileri görerek kendisini dışlanmış hissedebilir. Bunlara ek olarak teknoloji nedeniyle insanın dış dünyadaki pek çok olanağı görmesi de elbette mümkündür.

Olanaklar insanı her zaman mutlu etmez. Kişinin sahip olduğu olanaklar, teknoloji sayesinde görebildikleri ile eş olmayabilir. Bu durumda kişide özsaygı düşer, her zaman daha iyisini isteme durumu gelişir. Daha iyisini istemek elbette kötü değildir ancak daha iyi olan elde edilemediği zaman kişi, olumsuz bir duygu durumuna bürünür ve yaşamının hayal ettiği gibi olmadığını düşünebilir. Daha pek çok etkisi olabilen ve olumlu etkileri de olan teknoloji, ne yazık ki psikolojiyi olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 

yorum yaz
psikoloji kategorisi