Yedi Meşaleciler Genel Özellikleri

Yedi Meşaleciler Genel Özellikleri
edebiyat | 1 year ago | paylaş: | 479 | İrem

Yedi Meşaleciler, 1928 senesinde kurulmuş olan edebi bir topluluktur. Düzyazı ve şiirlerini Yedi Meşale ismini verdikleri kitapta bir araya getirmişlerdir.

  • Eski edebi anlayışların terk edilip yenilerinin benimsenmesi gerektiğini savunmuşlardır.
  • Fikirlerin değil, duyguların ön plana çıkması gerektiğini düşünmüşlerdir. 
  • Şiirin tema ve konularını genişlettiler. Aynı zamanda şiirde yenilik ve samimiyete önem verdiler.
  • Hakiki bir sanat eseri oluşturabilmek adına şiirlerde incelik ve sanata özen gösterilmesi gerektiğini ifade ettiler. 
  • Sanatın her daim sanat için yapılması gerektiğini savundular. Toplum için sanat anlayışı Yedi Meşaleciler’in en hazzetmediği durum olmuştur.
  • Edebiyatta taklit yönteminden her zaman kaçınılması gerektiğini, bunun yerine daha kendine özgü özellikleri olan metinler üretilmesi gerektiğini düşünmüşlerdir.
  • Şiirde yararlanılması gereken imgenin hayal olduğunu savunurlar.
  • Fransız sembolistlerin etkisinde kaldıkları için her zaman onlarınkilere benzer eserler oluşturmaya çalıştılar. Zaten hedeflerine asla ulaşamadan dağıldılar.
  • Şiiri bir tablo gibi işlemekten yana oldular ve bunu başardılar.
  • Şiirlerinde her daim hece ölçüsünü kullandılar. Fakat bu durum, şiirlerinin herkesçe anlaşılabilir olduğu düşüncesini oluşturamaz. Çünkü eserlerinde hakim olan hava genel olarak herkes tarafından hissedilemeyecek seviyedeydi. 
yorum yaz