Altı Şapkalı Düşünme Tekniği

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği
cocuk-ve-ebeveyn | 1 year ago | paylaş: | 169 | Sümeyra

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği, adını aldığı altı renkten oluşan ve her birinin farklı bir anlam yüklendiği altı adet şapkadan alır. Bu teknik, Edward De Bono’nun 1980'li yılların başında ortaya koyduğu bir düşünce geliştirme tekniğidir. Elde olan düşüncenin yan düşünceler ile desteklenmesi esas alınır. Bu teknik ile olaylara farklı açılardan bakmak ve daha çeşitli düşünmeyi öğretmek amaçlanır. Daha yapıcı olmayı ve uzlaşmayı sağlar. Grup çalışmalarında daha uyumlu ve fikir alışverişi yapabilmeyi sağlar. Bu Altı Şapkalı Düşünme Tekniği genellikle öğretmenlik bölümleri okuyan ya da pedagojik formasyon almak durumunda kalan öğrencilerin gördükleri eğitim bilimleri dersinde de yer alır. Bu tekniği uygulamak oldukça kolaydır. Bu teknikte her bir düşüncenin karşılığında bir renk vardır:

  • Beyaz Şapka: Tarafsızlığı ve objektiftifliği yansıtır. Beyaz şapka açıklık ve kesin bilgiyi de simgeler. Bu şapka da şüpheye yer yoktur. Her şey net olmak zorundadır. Bu şapka pratikliği de sembolize eder.
  • Mavi Şapka: Gökyüzünün rengi olduğu için sakinliği temsil eder. Mavi Şapka her olaya sakin bir şekilde yaklaşır. Soğukkanlı, kararlı bir yapısı vardır.
  • Yeşil Şapka: Yeşil renk bolluk ve bereketin rengidir. Yaratıcı düşünceyi sembolize eder. Tüm sorunları çözmede gönüllüdür. Yeşil Şapka her zaman yeniliği savunur. Değişime açık ve değişimi seven bir şapkadır. Oldukça da üretkendir.
  • Siyah Şapka: Siyah renk itibari ile de zaten soğuk bir renktir. Karamsarlığı ve olumsuzluğu simgeler. Bu şapka, her şeye olumsuz ve kötü tarafından bakmayı tercih eder. Her zaman şüphecidir.
  • Kırmızı Şapka: Daha duygu boyutu yüksek bir şapkadır. Bu şapka da öznel ve soyut verilerden yararlanır. Empati yeteneği oldukça gelişmiştir. İnsanların olaylar karşısındaki hisleri ile ilgilenerek olaylara karşı taraftan bakabilmeyi sağlar.
  • Sarı Şapka: Siyah şapkanın tam tersi olarak daha umut dolu bir şapkadır. Olaylara hep iyi yönünden bakar. Enerjik ve pozitiftir.

Bu Altı Şapkalı Düşünme Tekniği ile olaylar farklı açılardan çözümlenebileceği gibi insanların bir olaya çok farklı açılardan bakması da sağlanır. 

yorum yaz
çocuk ve ebeveyn kategorisi