Bir Sorun Çözme Yöntemi DAADİ

Bir Sorun Çözme Yöntemi DAADİ
psikoloji | 2 ay | paylaş: | 70 | cemre

Bir kişinin sorunu olduğunu fark etmesi ve bunu tanımlaması gerekir. Bu şekilde kişi problemlerine çözüm için cesaret bulacak ve bütünü görebilecektir. 

Bir çözüm yöntemi olarak DAADİ açılımı şu şekildedir; 

D-Dinleme, A- Araştırma, A- Amaç saptama, D- Destekleme, İ- İzleme  

Dinleme: Kişi durumu ya da sorunu alternatif bir bakış açısından ele almaya çalışır bunun için farkındalığını artırarak dinler. 

Araştırma: Bir problemi olan kişi problemin asıl gerçek doğasını anlayabilmek adına, değişimin nerede nasıl gerçekleştirilmesine dair sorunu araştırır. 

Amaç Saptama: Soruna dair düşünülen alternatif çözümlere dair değişikliğin nasıl gerçekleştirilebileceği ile ilgili nesnel, somut amaçlar saptanır. 

Destekleme: Problemin belirlenen amaçları doğrultusunda ihtiyaç duyulan kaynak, kişi ve eğitim gibi desteklerle elde edilen yardımdır. 

İzleme: Soruna dair çözümlerine yönelik saptanan amaçların çözüme ulaşılması adına sürdürülen sürecin izlenmesi ve incelenmesidir.   

DAADİ yöntemi problemi olan kişiye yönelik çözümleri daha görünür ve nesnel olarak ortaya koyarak kişide soruna yönelik farkındalık oluşturur. Kişiye sorunlarla yüzleşme cesaretini verir. Bireyin soruna yönelik çözümü kendisinin bulacağına dair sorumluluğu vererek sorunun çözümü doğrultusunda kişiye özgüven verir. 

Bu yöntem bir sistem üzerinde bir düzen içinde ilerlemektedir. Geri bildirimlerle desteklenen süreçte kişi farkındalıklarından bir an olsun kopmayacak kısa süre içinde çözüme ulaşacaktır. Süreç içinde ihtimal dahilinde ortaya çıkabilecek bazı ikincil problemlere karşı da her aşamada sunduğu saptama ile farkındalık oluşturarak kişiye sorunları aşamalar dahilinde kolayca çözmesine fırsat verecektir. 

Bu yöntem gereksiz zaman kaybından kurtarır, kısa süre içinde çözüme ulaşılmasını sağlar. Sorunu olan bireyin; çözüm amacına ulaşmasını kolaylaştıran ya da zorlaştıran alternatiflerin bir panoda tablo şeklinde yazılması iyi olacaktır. Bu sayede kişi stratejisini görsel olarak da görecek ve bir zihin haritasına sahip olacaktır. Ayrıca birey her aşamada soruna dair çözümlerin üretildiğini görmesi halinde daha çok motive olabilecektir. 

DAADİ tekniği küçük ya da büyük gruplar arasında olan çatışma durumlarında da çözüm için kullanılabilir. Burada yöntemi uygulayacak kişinin tarafsız şekilde süreci, grup bireyleri için onlarla birlikte götürmelidir. Grubun bireylerini ayrı ayrı dinlemeli, sorunu çözebilmeleri için bazı sorularla onları yönlendirerek bakış açıları kazanmaları ve bunu görmelerini sağlamalıdır. Burada tamamen DAADİ tekniği ile ilerlenmelidir. Bu sayede tarafların uzun süreler sürme ihtimali olan çatışmaları kısa sürede çözüme ulaşabilmektedir. 

yorum yaz
psikoloji kategorisi