Edebiyat Nedir?

Edebiyat Nedir?
edebiyat | 10 months ago | paylaş: | 146 | İrem

Günümüzde hemen hemen herkes edebiyatın tam olarak ne manaya geldiğini bizzat bilmektedir. Fakat bu kelimenin birbiriyle taban tabana zıt düşen iki farklı anlamı bulunmaktadır: Çoğunlukla insan aklının ortaya çıkardığı güzel şeyleri betimler, kimi zamansa gerçeklere uyum sağlamayan ve içtenliksiz olan söylemlerin altını çizebilmek amacıyla kullanılır.

Edebiyat bazen yeni bir çağa girmekken bazen de yenilikten uzaklaşmaktır. Aslında edebiyat neyi anlıyorsanız odur. Herkesin edebiyat algısı yaşam şekline ve hobilerine göre şekillenir. Edebiyatın seviyesini belirleyen ölçüt biz ve yaşamlarımızdır. Hepimizin yaşamının da birbirinden farklı olduğuna kanaat getirirsek aslında binlerce hatta milyarlarca edebiyat türü olduğuna ikna olabiliriz.

Herkesin edebiyatı kendi dünyasıdır diyebiliriz o halde, değil mi? Peki dünyalarımıza tam olarak ne kadar hakimiz? Kendi edebiyat tanımımızı yapabilecek kadar yetkinsek neden kitaplarda belli başlı tanımlar bulunuyor? Aslında bunun nedeni çok açık, ezberci sistem. Ezberci sistem nedeniyle her birimiz belli başlı tanımlara ayak uydurmak durumunda bırakılabiliyoruz. Halbuki özgür bir düşünce sistemi için edebiyata tanım koymak oldukça zor bir durumdur. Bu konuda dikkatli olmak lazım.

yorum yaz