Garip Bir Akım: Garip Akımı

Garip Bir Akım: Garip Akımı
edebiyat | 6 months ago | paylaş: | 148 | Sümeyra

Garip Akımı,1941 yılında Orhan Veli Kanık'ın yazdığı bir ön söz ile başlamıştır. Bir diğer adıyla OMO'cular olarak da bilinen garipçiler, Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat Horozcu'nun bir araya gelmesi ve Garip isimli bir şiir kitapları çıkarmışlardır. OMO'cular olarak bilinmesini sebebi ise şairlerin baş harflerinin bir araya gelmesi ile Omo kelimesinin oluşması. İşte o meşhur Garip Ön Sözü de bu kitapta yayınlanmıştır. Orhan Veli bu ön sözde, şiir hakkındaki düşüncelerini yazmıştır. Bu akımın adının neden “Garip”  olduğu konusuna da değinmiş, o dönem aydınlarının kendilerinin şiir anlayışı karşısında böyle düşündükleri için bu adı verdiğini söylemiştir. 

Garip Akımı, kendinden önceki şiir alımlarını reddederek onlara tepki olarak doğmuştur. Kendinden önceki şairlerin kullandığı her türlü vezni, kafiyeyi yıkmıştır. Onlara göre her şey şiirin konusu olabilir, hatta ayaktaki nasır bile. Öyle ya Orhan Veli, Süleyman Efendi'nin nasırına bile şiir yazmıştır. Günlük konuşma dilini, argoyu bile şiire taşıdılar. Onlar için şiir konuşma dilinden farklı olmamalıydı. Kapalı hiçbir anlam, süslü hiçbir sözcük şiirde yer almamalıydı. Söz sanatların şiirlerinde yer vermediler. Soyut kavramları şiirden çıkarıp yerine somut kavramlar kullanmayı tercih ettiler. Dörtlük, beyit gibi nazım birimlerini terkedip serbest şiirler yazdılar. Şiirlerinden duygudan ziyade akıla önem verdiler. Her zaman sadeliği ve basitliği önemsediler. Özellikle Orhan Veli'nin şiirlerinde bir alaycılık göze çarpmaktadır. Orhan Veli hayatı boyunca hiçbir zaman aynı düzeyde şiirler yazmamış, aynı düzeyde şiir yazmayı da reddetmiştir. Her zaman yeni arayışlar içinde olmuştur. Bu yüzdendir belki de Garipçiler içinde onun ön plana çıkması. 

Benimsedikleri bu anlayış yani bütün kuralları yok sayıp istedikleri gibi şiir yazmaları akıllara Dadaizm akımını da getirmektedir. Bilindiği gibi Dadaizm de kuralsızlık ve kural tanımazlık üzerine kurulmuş bir akımdır. Garip Akımı da tıpkı Dadacılar gibi kendinden önceki bütün kuralları ezmiş geçmiş ve şiirde kendi bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Adları gibi oldukça garip  olan Garipçiler döneme damgasını oldukça sert vurmuştur. Alışılagelmiş şiir anlayışının birden bire bu kadar dışına çıkan bir grup elbetteki kolay benimsenememiştir ve oldukça yadırganmıştır. Ancak ne olursa olsun davalarındaki başarıları yıllar geçse de edebiyatımızdan silinmemiş ve uzun yıllar da silinmeyecektir.

yorum yaz