Kaygı Nedir? Ne Zaman Problem Olur?

Kaygı Nedir? Ne Zaman Problem Olur?
psikoloji | 8 months ago | paylaş: | 123 | cemre

Kaygı kişinin iç dünyası veya çevreden kaynaklanabilen olası bir tehlike ihtimaline karşı bireyin algılaması doğrultusunda yorumlanmış bir duygu durumudur. Yani kişi kendisini sanki bir ikaz ve alarm durumu halinde her an kötü bir şey olacakmış gibi bir hissi taşır. Kaygı hali, endişe ve korku gibi duygularla karıştırılan kavramlardır. Aralarındaki önemli farklar bulunur. Korku; zihinsel olarak belli bir tehlike karşısında mantıksal ölçüde ortaya çıkar. Bireyin kendisini tehlikeye karşı koruması içgüdüsünü taşır. Bir tepki ve kaçma dürtüsü barındırır.

Kaygı ise; kaynağının tam olarak bilinmediği, daha çok duygusal, soyut bir tehlikenin beklentisi halinde ortaya çıkar. Tehlike ya da zarar görme beklentisi ne kadar çoksa kaygıda o oranda artmaktadır.

Kaygı birtakım düşünceler ile içsel olarak kişiyi tetiklemektedir;

Olumsuz otomatik düşünce biçiminde, bireyin bulunduğu ortamla ilgili net olmayan olumsuz bazı düşünceler vardır. Örneğin; ”benim konuşma tarzımı acaba gülünç mü bulacaklar?” gibi.

Ya da işlevsel olmayan birtakım tahmin düşünceleri de kişiyi rahatsız edebilir. Doğruluğu net olmayan bu düşünceler kişinin kendine özgü inançları da olabilir. Örneğin; “Benim konuşma biçimimi kesin gülünç buldular, kesin aptal olduğumu düşünüyorlar” gibi.

Kaygılar ne zaman problem olur?

Bunu birkaç soru ile öğrenebiliriz. Kaygı bir bireyin günlük yaşamını olumsuz etkileyecek bir halde mi? Kişinin kendine olan güvenini zedeleyecek durumda mı? Bu sorulara verilen yanıtlar bireyin ne durumda olduğunu ortaya çıkaran farkındalık sorularıdır. 

Eğer ciddi biçimde kişinin günlük yaşantısını olumsuz etkileyen kaygı durumları mevcutsa bu profesyonel yardımı gerektirir. Tedavi edilmediği takdirde uzun süreler olumsuz etkilere yol açma riski taşımaktadır. Bu riskler; sosyal ilişkilerde bozulma, başarısızlık, konsantrasyon düşüklüğü, kötü madde kullanımı ve bazı psikiyatrik rahatsızlıklar.

 

yorum yaz
psikoloji kategorisi