Mitoloji Nedir-Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Mitoloji Nedir-Nasıl Ortaya Çıkmıştır?
edebiyat | 6 months ago | paylaş: | 99 | Sümeyra

Mitoloji bir diğer adıyla Efsane Bilim, anlamı masal, hikâye demek olan Yunanca “mythos” (mitos) kelimesinden gelmektedir. Mitoloji çok eski, çoğu zaman bilinmeyen zamanlarda yaşamış olan toplulukların, inançları, yaşantı biçimleri, kendilerine ait bir takım tutumlar mitolojinin konusu olabilir. Evrenin yaradılışı, insanın ve canlıların yaradılışı gibi konular mitolojinin kaynağıdır. İnsanlığın asırlar sürmüş yaşamına bakacak olursak her ulusun kendine ait bir mitolojisi vardır. Çünkü mitoloji demek bir bakıma kültür demektir. Nasıl ki her milletin kültürü başkadır, aynı şekilde mitolojisi de farklıdır. O milletin dili, dini, gelenekleri ve görenekleri mitolojiyi oluşturmuştur. 

Mitoloji, en çok milletlerin, ulusların yaşamış olduğu felaket, savaş gibi önemli ve büyük olaylarda ortaya çıkan şeylerdir. Yani buradan anlamak gerekir ki, mitolojiler tamamen hayal ürünü olaylar değildir. Birçoğu gerçek olaylar sonucu ortaya çıkmıştır. 

Türk Mitolojisi de kaynağını diğer ulusların mitolojileri gibi uluslarının destanlarından alır. Bizim tarihimizde gerçekten var olan kahramanlarımız ve olaylarımız üzerine mitolojileri vardır. Örneğin; Oğuz Kağan Destanı bir mitolojidir. Oğuz Kağan'ın Asya Hun Hükümdarı Mete Han olduğu söylenir. Ergenekon, Bozkurt ve Yaradılış destanları da birer mitolojidir. Türk  mitolojisinde kurt önemli bir hayvandır. Türklerin bir kurttan türediğini anlatan Türeyiş Destanı vardır. Türk Mitolojisi İslamiyetten Önce ortaya çıkmıştır ancak İslamiyetin kabulü ile de mitolojiye dini ögeler girmiştir. Ancak mitoloji ve din birbirinden oldukça farklı şeylerdir. Bazen insanlar bu ikisini karıştırabilirmektedir. 

Mitolojide birbirinden esinlenen uluslar da olmuştur. Bazı uluslar bazı ulusların mitolojilerini alarak sadece isim değişiklikleri ile kendi mitolojileri olduğunu kabul etmişlerdir. Mitolojileri arasında en çok bilinen şüphesiz Yunan Mitolojisidir. Daha sonra Mısır, Roma, Türk Mitolojileri vardır. Mitolojilerin gerçekliği hakkında hâlâ tam net bir bilgi yoktur. Bazıları mitolojinin daha önce yaşanmış ve unutulmuş olan olaylardan oluştuğunu , bazıları insanların kökenlerini merak ettiği için böyle bir şey uydurulduğunu, bazıları ise tamamen hayal gücü olduğunu savunmuştur. Ancak yapılan bazı çalışmalar neticesinde gerçekten var olan mitolojilere rastlanmıştır. 

yorum yaz