Müzik Endüstrisine Bakış

Müzik Endüstrisine Bakış
sanat | 6 months ago | paylaş: | 66 | Rasim

Günümüz müzik endüstrisini oluşturan pop müziğinin yanı sıra bir de elektronik müzik sahnesi var ki büyük ölçüde Pazar payına sahip. Deneysel ve laboratuvar ortamlarında ortaya çıkan daha sonra kendi işleyiş ve ölçülerini standart hale getiren elektronik müzik dönemler boyu farklı biçimlere bürünerek kendi tekamülünü devam ettirmiştir. Eğlence sektörünün vazgeçilmezi olan müzik etkinliklerinde de elektronik müziğin nasıl bir paya sahip olduğu apaçık ortada.

Kadim Çin medeniyetinde yazı yazmak herkesin yaptığı ya da yapabildiği bir eylem değildi. Onları yapan özel insanlar vardı ve meslekleri sadece saray, hanedanlığın menfaati için gerekli belgelerin yazımını gerçekleştirmekti. Bir şeyin demokratikleşmesi herkesin aynı seviyede erişimi ve onun üretimini ortaya çıkarmasının yanında aynı zamanda kalite ölçüsünün de farklı boyuta taşındığını unutmamak gerek. Buradaki temel “sorun” artık neredeyse herkesin dijital ortamda bir müzik parçası üretebilmesi ve onu hiçbir yapım şirketi desteği olmadan yayınlama olanağının olması diyebiliriz. Peki ya müzik yapmak bu kadar kolay ve erişilebilir değilken işler nasıldı?

Aslında bu da başka bir soruna getirip çıkarır bizi. Örnek olarak 1970ler dönemini ele alarak incelemeye çalışalım. Çoğu müzik tarzı kendine iletişim araçlarında yer bulabilmiş. Rock, funk, soul, blues vs. gibi türlerde üretim yapan sanatçılar müzik piyasasında kendini göstermek istiyor ve şan, şöhret elde etmenin hazzını ve güzelliklerini yaşamak istiyor. Fakat burada da işler aslında düşünüldüğü gibi kalite kontrolü yapacak bilgilere sahip kişilerinden önünden geçmez hatta çoğunlukla tam tersi insanlar bakar bu işlere. Yani temelde parayı, sermayeyi elinde tutan karar mekanizmasını dolayısıyla da sanatçının meşhur olma yolundaki tüm kapıların açılmasını sağlıyor.

Plak şirketlerinin temelde işleri henüz ünlü olmamış fakat ünlü olabilecek sanat.ıları bulmak onları belli standartlar çerçevesinde müzik poiyasasına sunabilmektir. Bunlarında yanında elbette o sanatçının eserlerini satılabilir hale sokmak da mevcut çünkü asıl konu şirketin bu denli yatırımlardan ne kadar karlı çıkacağıdır. Keşfedilen müzisyenler o anlaşmalara imza atar atmaz aslında şirketlerin bir ürünü konumuna geçer ve kılık kıyafetinden hatta müziğine kadar her türlü parametrelere karışılır.

yorum yaz