Polisiye Roman Nedir?

Polisiye Roman Nedir?
edebiyat | 7 months ago | paylaş: | 275 | Sümeyra

Polisiye roman cinayet,gizem,suç, katil, ceset gibi konuları işleyen roman türüdür. İyi bir polisiye romanda bilmece olması gerekir ve bu bilmeceyi okurun çözebilmesi için ipuçları verilir. Bütün bunların edebî bir dille anlatılmasından sonra o roman, iyi bir polisiye romandır denilebilir.Bir polisiye roman baştan sona katilin kimliğinin ortaya çıkarılış sürecini yansıtır.Ancak her polisiye romanda cinayet olmak zorunda değildir. Suç, bir “hırsızlık” vakası da olabilir. Bu durumda önemli olan suçun çözümlenmemiş olmasıdır.
Polisiye roman uzun yıllar edebî bir tür olarak kabul edilmemiştir. Edebî bir tür olup olmadığı hâlâ tartışma konusudur. Kimi araştırmacılar ve yazarlar tarafından edebî tür olarak kabul edilmese de polisiye roman; toplumsal, psikolojik sorunlara eğilerek yeni bir çığır açmıştır.Böylece edebiyatın üvey evladı sayılan polisiye, üvey evlatlıktan çıkıp has evlat olma yolunda ilerlemekte ve özellikle Türk edebiyatında son yıllarda okuyucu kitlesini arttırmaktadır.

Polisiye romanın başlangıcı olarak Edgar Allan Poe'nun Morg Sokağı Cinayeti eseri kabul edilir. Edgar Allan Poe'nun yanı sıra Emile Gaboriau, William Wilkie Collins, Sir Arthur Conan Doyle, R. Austin Freeman, Mary Roberts Rinehart, Maurice Leblanc da önemli polisiye türü yazarlarıdır. 

Türk edebiyatında ise polisiye türü Ahmet Ümit ile ün kazanmıştır demek yanlış olmaz. Çünkü daha önce polisiye türünde eser veren birçok yazarımız olmasına rağmen polisiye türü bir tür olarak kabul edilmediği için bu türe çok fazla önem verilmemişti. Ancak Ahmet Ümit gerek tarzı gerekse akıcı oay örgüleri ile polisiye romanı oldukça güzel bir konuma taşımıştır. 

yorum yaz