Postmodernizm Nedir?

Postmodernizm Nedir?
sanat | 5 months ago | paylaş: | 87 | Sümeyra

Postmodernizm 20. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkmış, baştan sona belirsizlikten ibaret olan bir akımdır. Postmodernizm, kimilerine göre Modernizm'e karşı doğmuş, kimilerine göre ise Modernizm'in devamı, ilerisi niteliğindedir. Zaten  post" kelimesi “sonra” anlamına gelmektedir. Postmodernizm, edebiyat, felsefe, mimari, resim, müzik, moda, tarih, tiyatro, sinema gibi alanlar da kullanılır. Postmodernizm'in 1960'lı yıllarda Newyork'ta ortaya çıktığı söylenir. Önce ortaya çıkmasına rağmen 20. yüzyılın sonlarında  etkili olmaya başlamıştır. Postmodernizm, aslında kendisi de izm'li olmasına rağmen kapitalizm, rasyonalizm, liberalizm, pozitivizm gibi izmli kavramlara karşıdır. Postmodernizm de her şey ayrıdır, parçalanmıştır. Bu parçalar birleştirilemez. Kurallara karşı bozucudur, bütün kuralları reddeder. Postmodernizme göre her şey ya doğrudur ya da yanlış, ikisi bir arada olamaz. Postmodern eserlerde genellikle ironik bir hava sezilir. Hayatın kötü yanlarını hüzünlü veya karamsar bir şekilde değil de daha çok mizahi şekilde dile getirir. Postmodernizm çoğulcudur. Her türlü düşünceye önem verir, açık kapı bırakır. 

Postmodernizmin edebiyatta özellikle de romanda kullanımı çok yaygındır. Postmodern romanlarda üst kurmaca dediğimiz yöntem sıklıkla kullanılır. Postmodern romanlarda metinler arasılık vardır. Kendinden belki de yıllar, yüzyıllar önce yazılmış esere ithafta bulunabilir. Postmodern romanlarda bilinç akışı tekniği kullanılır (kişinin düşüncelerine eserde kendi ağzından yer vermesi). Postmodern roman, dildeki bütün kuralları reddeder ve kendine has bir dil ortaya koyar. Gelişigüzel, farklı kelime ve anlatımları kullanarak onlar arasında bir bütünlük sağlar. 

Postmodernizmin bazı alanlarda temsilcileri şu şekildedir:

-Resim alanında; Robert Rauschenberg, Gerhard Richter, Chris Ofili

-Edebiyat alanında; Umberto Eco, Franz Kafka, Virginia Woolf, Paul Auster, Paul Hoover

-Mimari alanında; Michael Graves, James Stirling, Robert Venturi

Türkiye'de ise en çok edebiyat hatta roman üzerinde eser verilmiştir. Postmodern romanın bizde öncüleri :

Orhan Pamuk, Bilge Karasu, Adalet Ağaoğlu, Yusuf Atılgan, Oğuz Atay, Latife Tekin, Pınar Kür, Hasan Ali Toptaş, İhsan Oktay Anar, Buket Uzuner gibi kıymetli yazarlarımızdır.

yorum yaz